Lejerforeningens bestyrelse

Træffes den 1. tirsdag i hver måned, undtaget juli, august & december.

i Tranevænget 54 kld. ml. 18.30 - 19.30

mail: lejerforeningen@tranevaenget.dk

Indmeldelse i lejerforeningen klik her

Info fra lejerforeningen

Formand

Bestyrelsesmedlem

Annette Olesen

apo@brnet.dk

Bestyrelsesmedlem

Hassan Yildirim

syildirim@outlook.dk


Kasserer

Birgit Thillerup

birgit47@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Carsten T. Madsen

Carstenmadsen38@gmail.com


Bestyrelsesmedlem

Claus S Rasmussen

claus206@live.dk
Sekretær

Susanne T. Madsen

susworld123@gmail.com

Suppleant

Kurt Damsted

kurtdamsted@gmail.com


 

Suppleant

Sandie Anna Liv Tange

sandie.anna@gmail.com