1329 lejemål går sammen i et af de største driftssamarbejder på Vestegnen


Vores afdeling har med et stort flertal stemt for at gå ind i driftsfællesskabet med Moserne og Tranehaven.
De tre boligafdelinger skal nu drives effektivt med flere fælles medarbejdere og maskinparker.

Det startede for to et halvt år siden, hvor Moserne og Tranehaven gik sammen om at drifte

deres boligafdelinger. De to boligafdelinger har sparet godt en million kroner om året i

deres driftsfællesskab. Det er fx sket ved, at deles om maskiner og har øget

produktiviteten med flere fælles medarbejdere.


Mest muligt for pengene

Vejen hertil, hvor vi nu er tre boligafdelinger, der har slået sig sammen om driften, har

været fyldt med bump og børnesygdomme, Der er mange, der har det svært med

forandringer, og der har været bekymringer i forhold til, om servicen bliver dårligere, om

ejendomskontoret skal flyttes, om åbningstiderne bliver ændret, at man måske så ikke

kender ejendomsfunktionærerne, og at tingene i det hele taget ikke er, som de plejer at

være. Men til syvende og sidst drejer det sig om, at vores husleje skal stige mindst muligt.

Der er kommet en ny driftsbekendtgørelse, der på landsplan har sat rammerne for,

hvordan boligorganisationer skal spare op til at vedligeholde boligerne. Derudover skal de

almene boligområder med effektiviseringsaftalen spare 1,8 mia. kr. på driften inden år

2026. Det er er derfor en kendsgerning, at vi skal spare. Samtidig vil vi gerne have så

meget som muligt for pengene og stige så lidt som muligt i husleje. Derfor er det vigtigt,

godt og smart at lave driftsamarbejde.


Organisationsbestyrelsen, der er juridisk- og økonomisk ansvarlige for hele selskabet, er

gået all in på opgaven. Organisationsbestyrelsen sætter retningen. De har virkelig ønsket

en helhedsorienteret plan, hvor lejerne får mest muligt for pengene. Det har taget mere

end fire år at få flyttet og ændret de gode gamle vaner. Med det øgede fokus på

henlæggelser til vedligeholdelse og prisstigninger på stort set alle områder, er

effektiviseringer og fællesudbud et meget vigtigt redskab i boligafdelingerne.


Samarbejdet starter for alvor til nytår

Minimum hvert kvartal mødes formændende for de tre afdelinger i en politisk styregruppe.

Driftsamarbejdet udvikler sig over tid. I første omgang bliver personalet lagt sammen. På

den måde bruger man medarbejdernes kompetencer bedst muligt, og man kan hjælpe

hinanden ved specialistopgaver, sygdom og ferier. Men vi vil også gå sammen om at købe

maskiner og andet materiel og dermed opnå en økonomisk gevinst.

Det bliver de enkelte afdelingsbestyrelser, som kommer til at sætte serviceniveauet i egen

boligafdeling. Det er ikke en ændring den almindelige beboer vil lægge mærke til. For i

driften betyder det, at de skal til at begynde at registrere deres tidsforbrug for hver

boligafdeling. Dermed sikres, at alle får den service, de er berettiget til. Udgifter, tids- og

maskinforbrug skal fordeles efter medenstående forholdstal.

Fordelingsnøglen mellem Moserne, Tranehaven og Tranevænget er beregnet ud fra den

gennemsnitlige størrelse på grundareal, bebyggede kvadratmeter, størrelse på

udendørsarealer og antal lejemål. Det betyder, at driftsomkostninger fordeles med: 40 % til

Moserne med 560 lejemål, 23 % til Tranehaven med 312 lejemål og 37 % til Tranevænget

med 457 lejemål.


November 2022

Et enigt beboerdemokrati stemmer for driftsfællesskabet mellem Tranevænget, Tranehaven og Moserne