Bestyrelsen, den 15. april 2021


Om kort tid starter udskiftningen af opgangsdørene og, indgangsdørene til lejlighederne. Derefter maling af opgange, ny belysning og opsætning af baldakiner over opgangsdørene samt nyt dørtelefonisystem.


De gamle lukkede skakter er nu blevet muret til og håndværkerne er begyndt stille containere op og indtage lokalerne i kælderen nr 13-15, som fremover bruges som frokoststue mv.


Der har tidligere været en prøveopstilling af de døre med det nye låsesystem og en demonstration af videodørsystemet som også betjenes med låsebrik.


Der er omdelt en flyer som viser hvornår der er planlagt arbejder i din blok.

Det er ligeledes en plan over hvilke varslingsregler der gælder, når håndværkerne skal have adgang til din bolig.


Der er et 14-dages varsel og et 3-dages varsel som du skal være opmærksom på. Det er yderst vigtigt at overholde de varsler du får, da det ellers vil forsinke og fordyre arbejdet, til stor gene for de andre beboere.


Du vil fremover finde opdateret information om arbejdet og diverse links, hvis du klikker på overskriften "Renoveringen" her over.

Tranevænget
IMG_0905
IMG_0904

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Tranevænget findes der 2 hjertestartere, den ene hænger i gavlen Tranevænget 5,

den anden ved Tranevænget 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sådan sorterer du dit affald, i de nye affaldsøer se her

 

Husk at tjekke beboerinfo, en gang i mellem, se den her