Rotter - Hvad kan du gøre?

Som alle andre steder i Danmark, er vi i Tranevænget desværre også plaget af rotter.

Det kan være fristende at smide mad ud til fuglene, men det tiltrækker skadedyr som rotter. Derfor er det ikke tilladt at fodre dyr og fugle i Tranevænget.

For at vi kan undgå at rotterne får mulighed for etablere sig over jorden, er det vigtigt at du indberetter det til kommunen, hvis du observerer rotter eller tegn på rotteaktivitet.

Alle beboere har pligt til at anmelde rotter eller tegn på rotteaktivitet til Brøndby Kommune, så bekæmpelsen kan sættes i gang hurtigst muligt.

Klik på ►mig for at anmelde rotter.