< tilbage 14-02-2024 - 09:10

Etablering af fælles ejendomskontor i Tranevænget

Erhvervslejemål opsagt

Tranemosegårds organisationsbestyrelse har efter indstilling fra administrationen, truffet beslutning om at opsige de to erhvervslejemål på Brøndbyvestervej 110.

Beslutningen er truffet i tråd med de trufne beslutninger på afdelingsmøder i h.h.v. Tranehaven, Tranevænget og Moserne, om at gennemføre driftsfællesskab, samt de tidligere beslutninger i Tranemosegårds organisation om effektiviseringer og henlæggelsesstrategier. 

Det sker som led i en kommende udvidelse af et fælles ejendomskontor for Tranemosegårds tre afdelinger i Brøndbyvester.
 

Erhvervslejerne er opsagt med virkning fra marts 2025.

 

Læs sidste nyt fra Tranevænget <