< tilbage 02-05-2024 - 14:05

Larm og uønsket brug af boldburet

Midlertidig lukning

Der er i de seneste dage/uger kommet en del klager over larm i form af ghettoblastere og soundboxe mv. ved boldburet. Unge fra boldburet invaderer containergården og flytter møbler mv hen til boldburet, som blot efterlades i området. 
Ejendomskontoret har på bestyrelsens foranledning, tidligere opsat skilt op om, at boldburet vil bliver lukket, såfremt beboerne fortsat bliver generet med musik, støjende adfærd, salg af stoffer ol. 
Hver aften flyder det med diverse afskygninger af affald, lattergas patroner mv, og der holder jævnligt en del biler udefra ved boldburet, som derefter blev invaderet af udefra kommende personer.
Med udgangspunkt i ovenstående, har ejendomskontoret midlertidigt låst boldburet af med to kraftige kæder. 
Det er ikke acceptabelt, at beboere ikke kan havde døre eller vinduer åbne, uden at blive generet af musik og ikke-sportslig larm. Beboerne er ikke er trygge ved at komme i containergården.
Vore egne beboere tør ikke komme i boldburet.

Læs sidste nyt fra Tranevænget <