Tranemosegård

Tranemosegård er den ansvarlige organisation, som har det juridiske ansvar for
driften af alle Tranemosegårds 7 afdelinger:

Brøndbyvester
Tranevænget
Tranehaven
Tranemoserne

Brøndbyøster
Gillesager/Lindeager

Brøndby Strand
Maglelund
Gurrelund/Bjerrelund
Silergården

Organisationsbestyrelsen tilser, at afdelingerne har en sund økonomi og at de 3.200 boliger holdes i sund og forsvarlig stand.

Organisationsbestyrelsen gennemgår og godkender blandt andet afdelingernes drift- og huslejebudgetter. Der ud over godkender bestyrelsen de årlige regnskaber fra den enkelte afdeling.


Fakta om Tranemosegård
Tranemosegård blev stiftet i 1951 og har i dag 3.200 boliger i Brøndby. Boligerne blev opført i perioden 1951-1974, og her er både murstensbyggerier og højhuse.

Læs meget mere om Tranemosegård - Klik på ► mig