Budget og regnskab.

Her kan du se de budgetter som bliver godkendt på de årlige afdelingsmøder, samt de afsluttede regnskaber for samme periode.

Budgettet viser de forventede udgifter og indtægter i et år,
mens årsregnskabet efterfølgende viser de reelle indtægter
og udgifter.

Det er altid afdelingsmødet (beboerne), som godkender boligafdelingens budget og bliver orienteret om årsregnskabet.
I Tranevænget er det afdelingsbestyrelsen der godkender årsregnskabet og forelægger det til orientering for afdelingsmødet.