< tilbage 18-03-2023 - 11:11

Tranemosegård er førende i biodiversitet

Hele 71 pct. af afdelingerne i Tranemosegård er i gang med at øge biodiversiteten. Græs og urter får lov at gro, skovbund bliver til gode hjem for egern og pindsvin og selv flagermus nyder godt af indsatsen for mere biodiversitet. 

Biodiversitet – ordet er alle vegne, men det samme gælder ikke for selve biodiversiteten. Derfor har BO-VEST udbudt ’startpakke’ til alle boligafdelinger i Tranemosegård, VA, Bo-Vita og AB, der måtte ønske det.

En startpakke i biodiversitet er en analyse, som en ekstern ekspert gennemfører i afdelingen sammen med ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen. Alle udeområder i afdelingen bliver gennemgået, og eksperten kommer så med anbefalinger til, hvilke tiltag, der giver mest mening at kaste sig over.

Her har Tranemosegård virkelig taget førertrøjen på. Hele 71 pct. af afdelingerne i Tranemosegård har valgt at tage imod startpakken. En af dem, der har haft besøg af en biodiversitets-ekspert er Maglelund. Afdelingen i Brøndby Strand har store græsområder, hvor græsset nu nogle steder får lov at gro. En nem og oplagt løsning – især i forhold til nogle af de andre ting, der kom frem ved ekspert-besøgt.

”Det viste sig, at vi har nogle sjældne urter på skråninger langs S-togsbanen og træer, som flagermus, benytter. Så begge dele skal tænkes ind i de ting, vi kommer til at gøre fremover”, siger Morten Gullaksen og peger på, at man i Maglelund indtil videre har taget de lavthængende frugter og, at afdelingens arbejde med biodiversitet derfor ikke har kostet noget.

”Vi aftalte med bestyrelsen, at det ikke skulle koste ekstra penge her i starten, så vi har valgt nemme med gode løsninger som fx at lade græsset gro især rundt om træer og lade stubbe blive i jorden, hvor de forrådner og bliver til gode insekthoteller”. Lidt penge er der brugt i Maglelund, men de er fundet inden for det eksisterende budget.

”Vi har plantet et stort staudebed, fordi det både er flot og er godt for honningbier.” siger Morten Gullaksen.

 

Selfie-bed i Moserne

Også i Moserne, Tranehaven og Tranevænget i Brøndbyvester er der gang i biodiversiteten efter besøg fra en ekspert. Store blomsterbede, efterladte træstammer, der bliver gode hjem for insekter og  pindsvin og skovbund i udkanten af afdelingen, der får lov at være i fred, så harer, egerne og pindsvin også her kan finde sig godt til rette.

Men det stopper ikke ved det i de tre afdelinger.

”Vi planter nye blomsterenge i marts og april med frø, der spirer på forskellige tidspunkter, så der hele tiden er noget, der gror og ser godt ud,” siger Torben Bladt Hansen, ejendomsmester for de tre afdelinger.

”Vi opfordrer endda beboerne til at plukke sig en buket en gang i mellem i det, vi har plantet, men at de skal tage lidt fra forskellige steder. På den måde er der også hele tiden noget, der gror”.
I en af de tre afdelinger, Moserne, er der ligefrem et selfie-bed, fortæller Torben. ”Vi ser ofte, at folk finder ind i vores meget store bed ud mod Park Alle for at tage selfies eller billeder af hinanden”.

 

Afventer helhedsplan

En af de to afdelinger i Tranemosegård, der ikke har fået en startpakke i biodiversitet er Gillesager/Lindeager i Brøndbyøster tæt ved Rødovre Station. Men det skyldes, at afdelingen venter på, at en helhedsplan skal blive skudt i gang.

”Det giver ikke rigtig mening at arbejde med biodiversitet for os endnu,” siger ejendomsmesteren i afdelingen.

”Vi regner med at helhedsplanen skal starte op i 2024, og vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det påvirker udeområderne, og vi vil derfor ikke sætte noget i gang endnu.” Men interessen er der i Gillesager/Lindeager. Fra alle i afdelingen, fortæller hun.

”Både bestyrelsen, beboerne og os på ejendomskontoret er alle meget interesserede i at arbejde med biodiversitet hos os. Vi skal bare lige om på den anden side af helhedsplanen først”

 

Fakta om biodiversitet - hvad er det?

Biodiversitet er en mangfoldighed af dyr og planter, der indgår i samspil i økosystemer. Med en startpakke i biodiversitet får en boligafdeling en gennemgang og en analyse, der noterer deres nuværende biodiversitets-score i afdelingens udearealer. Analysen kortlægger, hvilke konkrete tiltag boligafdelingen kan gennemføre for at højne biodiversiteten baseret på de ønsker, de har til udeområderne.

Analysen, altså startpakken, er altså en boligafdelings første skridt i retning af mere biodiversitet.  Analysen bliver gennemført på baggrund af en markvandring med en ekstern biodiversitetskonsulent , beboerrepræsentanter og driften. Øget biodiversitet er et af implementeringens-sporene i Bæredygtighedspolitikken.

 

 

< Tilbage